نام دستگاه: دانسیتی متر اتمی

شرکت سازنده: Metso

کشور سازنده: آلمان

وضعیت: کارنکرده

مکان: هشتگرد