نام دستگاه: راکتور Glass Lined

مشخصات: حجم عملیاتی 10 متر مکعب

شرکت سازنده: Perry Machinery

کشور سازنده: لهستان

وضعیت: کارنکرده

مکان: سمنان