نام دستگاه: فیلترپرس چمبر
مشخصات: 75 صفحه با اندازه 1000×1000 میلی‌متر و

سطح فیلتراسیون معادل 135 متر مربع، مجهز به سیستم ویبراسیون جهت تخلیه کیک
شرکت سازنده: Andritz
کشور سازنده: اتریش
وضعیت: کارنکرده
مکان: ورامین